MEVZUAT 

 

Ø  Sağlıkta Performans ve Kalite Yönergesi

Ø  Hasta ve Çalışan Güvenliği Yönetmeliği