KOMİTE VE BİRİMLER

 1. Kalite Birimi Üyeleri
 2. Öz Değerlendirme Ekibi Üyeleri
 3. Hasta Güvenliği Komitesi 
 4. Çalışan Güvenliği Komitesi 
 5. Eğitim Komitesi  

            5.1. Eğitim Sorumluları Listesi

        6. Tesis Yönetimi Ve Güvenliği Komitesi

            6.1. Bina Tur Ekibi

            6.2. Tıbbi Cihaz Yönetimi Ekibi

        7. Enfeksiyon Kontrol Komitesi Üyeleri

        8. Kan ve Kan Ürünleri Transfüzyon Komitesi Üyeleri

        9. Hasta Hakları Birimi Üyeleri

        10. Enfeksiyon Kontrol Komitesi Üyeleri

        11. Antibiyotik Kontrol Birimi 

        12. Bilgi Güvenliği Birimi Üyeleri 

        13. Nütrisyon Destek Ekibi Üye Listesi

        14. Çalışan Memnuniyeti ve Önerilerini Değerlendirme Ekip Üyeleri

        15. Tıbbi Cihaz Yönetimi Ekibi

        16. Mavi Kod Ekibi

        17. Pembe Kod Ekibi

        18. Beyaz Kod Ekibi

        19. Hasta Önerilerini Değerlendirme Ekibi

EKİPLER

 1. Bina Tur Ekibi 
 2. Tıbbi Cihaz Yönetim Ekibi 
 3. Çalışan Memnuniyetini ve Önerilerini Değerlendirme Ekibi 
 4. Hasta Önerilerini Değerlendirme Ekibi 
 5. Mavi Kod Ekibi 
 6. Pembe Kod Ekibi 
 7. Beyaz Kod Ekibi

1. KALİTE BİRİMİ ÜYELERİ

Başkan :  Başhemşire Filiz ARIKAN
Başkan Yrd. : Hastane Müd. Ali İhsan AKÇAOĞLU 
Üye : Eczane Sorumlusu Ecz. Saadet Neşe ÜNSAL
Üye : Eğitim ve Enfeksiyon Kontrol Komitesi Hemşiresi Nurdane KÖSE İNAN 
Üye : Klinikler Sorumlu Hemşiresi Nurdane İNAN 
Üye : Medikal Malzeme Depo Sorumlusu Atilla GÜLENÇ 
Üye : Bilgi İşlem Sorumlusu Volkan BABAOĞLU

BİRİM SORUMLULARI 

 1.  Kalite Yönetim Direktörü Başhemşire Filiz ARIKAN
 2. Hastane Müdürü Ali İhsan AKÇAOĞLU 
 3. Acil Durum Yönetim Sorumlusu ve Güvenlik Amiri Adnan KARAMAN
 4. Eğitim ve Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi Nurdane KÖSE İNAN 
 5. Klinikler Sorumlu Hemşiresi Nurdane KÖSE İNAN 
 6. Ameliyathane Sorumlu Hemşiresi Emran LÜLE 
 7. Sorumlu Anestezi Teknikeri Şükran GÜRDAMAR
 8. Medikal Malzeme Deposu Sorumlusu Lab. Teknikeri Atilla GÜLENÇ 
 9. Laboratuar Sorumlusu Biyolog Duygu AKÇAOĞLU 
 10. Hasta Hakları Birim Sorumlusu İsmail ÖZKABAKÇI 
 11. Yeni doğan Ünitesi ve Yeni Doğan Yoğun Bakım Saliha KAYA 
 12. Doğumhane Sorumlusu Gülizar BOZKURT 
 13. Radyoloji Birim Sorumlusu Aysen BAŞARAN 
 14. Acil Servis Sorumlu Hemşiresi Ayşegül SEVİNÇ 
 15. Arşiv Sorumlusu Seçil MERDİN
 16. Bilgi İşlem Sorumlusu Volkan BABAOĞLU 
 17. Teknik Servis ve Cihaz Yönetim Sorumlusu Selami DELİKTAŞ 
 18. Poliklinik Hizmetleri Sorumlusu Ayşe TAŞ 
 19. Temizlik Hizmetleri sorumlusu Erol TANYERİ 
 20. Tıbbi Atık Toplama Sorumlusu Ömer Osman KADAL
 21. Tehlikeli Atık Toplama Sorumlusu Atay AKBABA
 22. Evsel ve Ambalaj Atıkları Toplama Sorumlusu Erol TANYERİ
 23. Eczane Sorumlusu Saadet Neşe ÜNSAL
 24. Transfüzyon Sorumlusu Duygu AKÇAOĞLU

2. Öz Değerlendirme Ekibi Üye Listesi

Başkan: Hastane Müdürü Ali İhsan AKÇAOĞLU

Değerlendirici: Kalite Yönetim Direktörü ve Başhemşire Filiz ARIKAN

Değerlendirici: Denetlenecek Birimin Birim Sorumlusu

Değerlendirici: İş Güvenliği Uzmanı

3. HASTA GÜVENLİĞİ KOMİTESİ ÜYELERİ 

Başkan : Başhekim Yrd. Op.Dr. M.Ali VURAL 
Başkan Yrd. : Kalite Yönetim Direktörü Filiz ARIKAN 
Üye : Hastane Müd. Ali İhsan AKÇAOĞLU 
Üye : İç Hast. Uzm. Dr. Ramazan ARIKAN 
Üye : Ort. Ve Trav. Uzm. Op. Dr. Bülent GÜR 
Üye : Ans. ve Reanimasyon Uzm. Şentürk YILDIRIM 
Üye : Biyokimya Uzm. Nurhan GÜRAKAN 
Üye : Eğitim ve Enfeksiyon Kontrol Komitesi Hemşiresi Nurdane KÖSE İNAN 
Üye : Klinikler Sorumlu Hemşiresi Nurdane İNAN 
Üye : Medikal Malzeme Depo Sorumlusu Lab. Teknikeri Atilla GÜLENÇ 
Üye : Ameliyathane Sorumlu Hemşiresi Emran Zeliha LÜLE 
Üye : Bilgi İşlem Sorumlusu Volkan BABAOĞLU
Üye : Eczane Sorumlusu Ecz. Saadet Neşe ÜNSAL

4. ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ KOMİTESİ ÜYELERİ

Başkan : Başhekim Yrd. Op.Dr. M.Ali VURAL 
Başkan Yrd. : Hastane Müdürü  Ali İhsan AKÇAOĞLU
 

Üye : Kalite Yönetim Direktörü Filiz ARIKAN

Üye :İş Güvenliği Uzmanı Yücel UZUNCAN
Üye :İşyeri Hekimi Op.Dr. İsmail ÖZKABAKÇI 

Üye : Enf. Sorumlu Hemşiresi ve Eğitim Hemşiresi Nurdane Köse İNAN

Üye : Anestezi Sorumlu Teknikeri Şükran GÜRDAMAR 

Üye : Laboratuar Sorumlusu Biyolog Duygu AKÇAOĞLU 

Üye : Radyoloji Birim Sorumlusu Radyoloji Tek.  Aysen BAŞARAN 
Üye : Güvenlik Amiri Adnan KARAMAN 

5. EĞİTİM KOMİTESİ

Tıbbi Yönetim Temsilcisi: Başhekim Yrd. Op. Dr. M. Ali VURAL

İdari Yönetim: Hastane Müd. Ali İhsan AKÇAOĞLU

Hemşirelik Hizmetleri Yön. Tem. : Başhemşire ve Kalite Yön. Dir. Filiz ARIKAN

Hekim: İşyeri Hekimi Op. Dr. İsmail ÖZKABAKÇI

Hemşire: Eğitim, Enfeksiyon ve Klinikler Sorumlu Hemşiresi Nurdane KÖSE İNAN

5.1. EĞİTİM SORUMLULARI LİSTESİ

Genel Uyum Eğitim Sorumlusu: Eğitim ve Enfeksiyon Hemşiresi Nurdane Köse İNAN

Hekim Eğitimleri: Uzm. Dr. Şentürk YILDIRIM

Hemşire Eğitimleri: Başhemşire Filiz ARIKAN

Muhasebe, Hasta Kabul Kayıt ve Arşiv Eğitimleri: Muhasebe Ramazan KOCA

Hasta Karşılama ve Yönlendirme Görevlisi Eğitimleri: Fatma ARSLAN

Temizlik Personeli Eğitimi: Personel Sor. Erol TANYERİ

Ambulans Şoför Eğitimleri: Zekeriya GÜRBÜZ

Laboratuar Teknikerleri: Lab. Sor. Biyolog Duygu AKÇAOĞLU

İş Güvenliği Eğitimleri: İş Güvenliği Uzmanı Yücel UZUNCAN

6.  TESİS YÖNETİMİ VE GÜVENLİĞİ KOMİTESİ ÜYELERİ

Tıbbi Yönetim Temsilcisi : Başkan: Başhekim Op. Dr. M.Ali VURAL 
İdari Yönetim Temsilcisi: Başkan Yrd. : Hastane Müdürü Ali İhsan AKÇAOĞLU
 

Üye : Kalite Yönetim Direktörü Filiz ARIKAN 

Üye : Güvenlik Amiri Adnan KARAMAN 
Üye : Teknik Servis ve Tıbbi Cihaz Yönetim Sorumlusu Selami DELİKTAŞ

Üye : İş Güvenliği Uzmanı Yücel UZUNCAN

7. AKILCI İLAÇ KULLANIM BİRİMİ

Başkan : Opr. Dr. İsmail ÖZKABAKÇI Başkan Yrd. : Ecz. Saadet Neşe ÜNSAL Üye : Hastane Müdürü Ali İhsan AKÇAOĞLU Üye : Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Yasin TUNÇ Üye : İç Hastalıkları Uzm Dr. Ramazan ARIKAN Üye : Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzm. Op. Dr. Leyla ÖZKABAKÇI Üye : Başhemşire Filiz ARIKAN

6.1: BİNA TUR EKİBİ

Tıbbi Yönetim Temsilcisi: Başhekim Yrd. Op. Dr. M. Ali VURAL

İdari Yönetim Temsilcisi: Hastane Müd. Ali İhsan AKÇAOĞLU

Hemşirelik Hizmetleri Yönetim Temsilcisi: Başhemşire, Kalite Yönetim Dir. Filiz ARIKAN

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı: Yücel UZUNCAN

Teknik Servis Sorumlusu: Teknisyen Selami DELİKTAŞ

6.2 TIBBİ CİHAZ YÖNETİMİ EKİBİ

Yönetim Temsilcisi: Hastane Müdürü Ali İhsan AKÇAOĞLU

Hemşirelik Hizmetleri Temsilcisi: Başhemşire Filiz ARIKAN

Teknik Servis Temsilcisi: Teknisyen Selami DELİKTAŞ

7. ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ ÜYELERİ

Başkan: Başhekim Yrd. Op. Dr. M. Ali VURAL

Başkan Yrd. Enfeksiyon Kontrol Kom. Dr. İç Hastalıklar Uzmanı Uzm. Dr. Ramazan ARIKAN

Sekreter: Enfeksiyon Kontrol Komitesi Hemşiresi Nurdane Köse İNAN

Üye: Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Bülent GÜR

Üye: Kadın Hast. ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Leyla ÖZKABAKÇI

Üye: Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Yasin TUNÇ

Üye: Başhemşire Filiz ARIKAN

Danışman Hekim: Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Hakan BAŞARAN

8. KAN VE KAN ÜRÜNLERİ TRANSFÜZYON KOMİTESİ ÜYELERİ

Başkan: Biyokimya Uzmanı Uzm. Dr. Nurhan GÜRAKAN

Başkan Yrd.: Anestezi Reanimasyon Uzmanı Uzm. Dr. Şentürk YILDIRIM

Sekreter: Klinikler Sorumlu Hemşiresi Nurdane KÖSE İNAN

Üye: İç Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Ramazan ARIKAN

Üye: Çocuk Sağlığı ve Hast. Uzmanı Uzm. Dr. Yasin TUNÇ

Üye: Ort. ve Trav. Uzm. Op. Dr. Bülent GÜR

Üye: Kadın Hast. ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Hatice SERMET

9. HASTA HAKLARI BİRİMİ ÜYELERİ

Başkan : Başhekim Op. Dr. İsmail ÖZKABAKÇI 
Başkan Yrd. : Kalite Temsilcisi Filiz ARIKAN 
Sekreter : Hastane Müdürü Ali İhsan AKÇAOĞLU 

10. ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ ÜYELERİ

Başkan : Başhekim Yrd. Op.Dr. M.Ali VURAL 
Başkan Yrd. : Enfeksiyon Kontrol Kom. Dr. İç Hast. Uzmanı Dr. Ramazan ARIKAN 
Sekreter : Enfeksiyon Kontrol Komitesi Hemşiresi Nurdane Köse İNAN 
Üye : Ortopedi Ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Bülent GÜR 
Üye : Kadın Hast. Ve Doğum Uzmanı Op.Dr. Leyla ÖZKABAKÇI
Üye : Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Yasin TUNÇ 
Üye : Başhemşire Filiz ARIKAN 
Danışman Hekim : Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları  Uzmanı Dr. Hakan  BAŞARAN

11. ANTİBİYOTİK  KONTROL BİRİMİ

Başkan  : İç Hastalıklar Uzmanı Uzm.Dr. Ramazan ARIKAN
Başkan Yrd. : Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzm. Op. Dr. Leyla ÖZKABAKÇI 
Sekreter : Medikal Malzeme Depo Sor. Atilla GÜLENÇ 
Üye : Eczane Sorumlusu Saadet Neşe ÜNSAL

Üye : Çocuk Sağ.Hast. Uzm. Yasin TUNÇ 

12.  BİLGİ  GÜVENLİĞİ BİRİMİ ÜYELERİ

Başkan : Hastane Müdürü Ali İhsan AKÇAOĞLU 
Başkan Yrd. : Bilgi İşlem Sorumlusu Volkan BABAOĞLU 
Sekreter : Arşiv Sorumlusu Seçil MERDİN
Üye : Kalite Yönetim Direktörü Filiz ARIKAN 
Üye : Hasta Hakları Birim Sorumlusu Op.Dr.İsmail ÖZKABAKÇI

13. NÜTRİSYON DESTEK EKİBİ ÜYE LİSTESİ

Başkan: Anestezi ve Reanimasyon Uzm. Uzm. Dr. Şentürk YILDIRIM

Bakan Yrd. : Diyetisyen Aydın KIRIŞIK

Hemşirelik Hizmetleri Sorumlusu: Filiz ARIKAN

Eczası: Eczane Sor. Saadet Neşe ÜNSAL

Yoğunbakım Sorumlusu Hemşiresi: Hatice AKIN

14. ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ VE ÖNERİLERİNİ DEĞERLENDİRME EKİP ÜYELERİ

Başkan : Başhekim Yrd. Op. Dr. M.Ali VURAL 
Başkan Yrd. : Hastane Müdürü  Ali İhsan AKÇAOĞLU 
Sekreter : Kalite Yönetim Direktörü Filiz ARIKAN 
Üye : Hasta Hakları Birim Sorumlusu Op.Dr.İsmail ÖZKABAKÇI

15. TIBBİ CİHAZ YÖNETİMİ EKİBİ

Başkan : Yönetim Temsilcisi Hastane Müdürü Ali İhsan AKÇAOĞLU 
Başkan Yrd. : Başhemşire Filiz ARIKAN 
Sekreter : Teknisyen Selami DELİKTAŞ

16. MAVİ KOD EKİBİ

GÜNDÜZ

GECE

1.

İdari Temsilci Gündüz İdari Amiri

1.

İdari Temsilci Gece İdari Amiri

2.

Tıbbi Temsilci Anestezi Uzmanı – Ekip Başkanı

2.

Tıbbi Temsilci Acil Servis Hekimi

3.

Anestezi Teknikeri

3.

Anestezi Teknikeri

4.

Servis Sağlık Çalışanı

4.

Servis Sağlık Çalışanı

 

 

 

 

 

Çocuk Hastalarda

 

Çocuk Hastalarda

1.

İdari Temsilci Gündüz İdari Amiri

1.

İdari Temsilci Gece İdari Amiri 

2. 

Tıbbi Temsilci Anestezi Uzmanı – Ekip Başkanı

2.

Tıbbi Temsilci Acil Servis Hekimi

3.

Çocuk Sağ. Hast. Uzmanı

3. 

Çocuk Sağ. Hast. Uzmanı

4.

Anestezi Teknikeri

4. 

Anestezi Teknikeri 

5.

Yenidoğan Yoğun Bakım Hemşiresi

5.

Yenidoğan Yoğun Bakım Hemşiresi

 

17. PEMBE KOD EKİBİ

GÜNDÜZ

GECE

1.

Hastane Müdürü

1.

İdari Amir

2.

Başhemşire

2.

Birim Servis Hemşiresi

3.

Güvenlik Elamanı

3.

Güvenlik Elamanı

4.

Birim Servis Sorumlu Hemşiresi

4.

Acil Servis Hemşiresi/Sağlık memuru

5.

Birim Servis Hemşiresi

5.

Servis Personeli

6.

Teknik Servis Elamanı

6.

Nöbetci Hasta Karşılama Görevlisi

7.

Servis Personeli

 

 

18. BEYAZ KOD EKİBİ

GÜNDÜZ

GECE

1.

Hastane Müdürü

1.

İdari Amir

2.

Başhemşire

2.

Acil Servis Hekimi

3.

Güvenlik Elamanı

3.

Güvenlik Elamanı

4.

Servis Personeli

4.

Servis Personeli

19. HASTA ÖNERİLERİNİ DEĞERLENDİRME EKİBİ

 1. Başkan Op.Dr İsmail ÖZKABAKÇI 
 2. Kalite Yönetim Direktörü Filiz ARIKAN 
 3. Hasta Hakları Birim Sorumlusu Op.Dr İsmail ÖZKABAKÇI
 4. Üye: Ali İhsan AKÇAOĞLU