OMUZ ARTROSKOPİSİ

Artroskopik cerrahi dizden sonra en sık olarak omuz eklemine yönelik uygulanmaktadır.
Artroskopik cerrahilerin en önemli avantajı; daha küçük kesi, daha az doku hasarı, daha erken işe dönüş ve yüksek hasta memnuniyeti olarak sıralanabilir. İşlem skalen blok veya genel anestezi altında yapılmaktadır. İşlemden bir veya iki gün sonra taburculuk yapılmaktadır. İşlem sonrası komplikasyon oranı düşüktür.

Omuz eklemine yönelik başlıca atroskopik girişimler;
1- Rotator cuff yırtıkları tedavisi. ( eklem hareketini sağlayan tendonların kapalı yolla dikilmesi).
2- Omuz instabiliteleri tedavisi: labral yırtıklar ve Bankart lezyonu (omuz çıkığı sonrası oluşur).
3- Omuzda sıkışma (impigment) durumlarında.
4- Donuk omuz.
5- Septik eklem.


                            AYAK BİLEĞİ ARTROSKOPİSİ

    Ayak bileği artroskopisi küçük fiber optik kamera sistemlerinin kullanıldığı cerrahi prosedürdür. Ayak bileği eklemini ve çevre yapıları incelemeye ve tedavi etmeye minimal invazif teknikleri yardımıyla olanak tanır. Ayak bileği atroskopisi, ayak bileği eklemindeki kıkırdak lezyonlarının tanısı ve tedavisinde, çevre ligament ve tendonların yaralanma dereceleri hakkında bilgi toplama ve tedavi etme amacıyla yapılır.
İşlem bölgesel anestezi ile rahatlıkla yapılabilmekte ve hastalar aynı gün ya da bir gün sonra taburcu edilebilmektedirler. İşlem sonrası görülebilecek komplikasyon oranı son derece düşüktür.


                                        DİZ ARTROSKOPİSİ

    Artroskopik cerrahi de eklem içine küçük bir delikten bir kamera yerleştirilerek görüntü monitöre aktarılır. Sonrasında da operatör yine küçük bir delikten eklem içine sokulan değişik cerrahi aletlerle monitörden izleyerek operasyonu gerçekleştirir. Artroskopik cerrahide kullanılan cerrahi aletler kalem ucu büyüklüğündedir.

Avantajları;

– Eklem içindeki menisküs, kıkırdak, bağlar ağrı duyusu olmayan dokulardır. Artroskopik cerrahi çevre dokulara zarar vermeden ve yaralamadan direkt eklem içine girilmesine ve sadece hasta olan dokulara müdahale edilmesine olanak sağlar. Böylece operasyon sonrası son derece rahattır.

– Artroskopik cerrahi sırasında eklem içi yapıları çok yakın ve büyütülmüş olarak görülür. Bu sayede hastalıklı dokular çok daha iyi teşhis ve tedavi edilebilirler.

– Artroskopik cerrahide eklem hareketlerini sağlayan iyileşmesi zor ve ağrılı adele, kapsül gibi dokulara hiç dokunulmamaktadır. Böylece ameliyat sonrası eklem hareketleri ağrısız ve rahat tır. Ayrıca ameliyat yarası, kanama olmadığından pansuman ihtiyacıda yoktur. Enfeksiyon riski de açık cerrahilere göre çok düşüktür.

    İstanbul Ortopedi Grubunda artroskopik cerrahilerde dikiş kullanılmamaktadır. Diz Artroskopik cerrahisi yarım santimlik 2 küçük delik aracılığıyla gerçekleştirilir.

        DİZDE ARTROSKOPİNİN KULLANIM ALANLARI

    Artroskopik cerrahi ile eklem içindeki bütün hastalıkları tedavi edilebilmektedir.

En sık kullanıldığı yerler;

  • Menisküs cerrahisi
  • Ön ve arka çapraz bağ operasyonları
  •  Eklem kıkırdak hastalıklarının bir kısmı
  • Fazla ilerlememiş diz kireçlenmeleri
  • Diz kapağının dışa dönüklüğü ve çıkıkları
  • Diz içi enfeksiyonlar
  • Diz içi iyi huylu tümör ve kistler

                    ARTROSKOPİK MENİSKÜS CERRAHİSİ

    Menisküs tedavisinde 2 ayrı cerrahi tipi vardır. Menisküsdeki yırtık kan damarı olmayan bölgede ise sadece yırtık bölüm alınarak tedavi edilir. Menisküs yırtığı kan damarı olan (kırmızı bölge) bölgede ve hasta 45 yaş altında ise yırtık dikilerek tedavi edilir. Kırmızı bölge yırtıklarından çok eski ve parçalı olanları ile 45 yaş üstündeki kişilerde olanlarda menüsküs dikişi tercih edilmez ve yerine yırtık alınır.

    Menisküs dikişi son derece komplike ve zor bir cerrahidir ve sadece bu konuda deneyimli diz cerrahları tarafından yapılmalıdır. Dış menisküs dikişi sırasında bazen diz arkasındaki damar ve sinirleri korumak için küçük ekstra bir kesi açılması gerekebilir.

    Menisküs ameliyatları sonrası hastalar 4 saat hastanede tutulmakta ve sonrasında evlerine yollanmaktadır. Ameliyat sonrası ağrı olmamaktadır. Menisküs yırtığının alındığı vakalarda ameliyattan hemen sonra hasta koltuk değneği kullanmadan direkt bacağına yük vererek yürüyebilmekte, merdiven inip çıkabilmektedir. 3 gün buz uygulaması ve ev istirahati sonrası hastalar ofis çalışmasına geri dönebilmektedir. İşi ayakta olanların işlerine dönmelerine 10. gün izin verilir. Hastalar düz koşuya 20. gün başlayabilmekte ve spora 1. ay sonunda dönmektedirler. Profesyonel sporcularda özel rehabilitasyon programları ile 20. gün sportif aktiviteye dönmeleri mümkündür.

        

            ARTROSKOPİK ÖN ÇAPRAZ BAĞ OPERASYONLARI                                     (ACL REKONTRİKSİYONU)

            Artroskopik Kıkırdak Operasyonları

    Diz eklem kıkırdaklarındaki sorunlarda artroskopik cerrahi ile bir çok işlem gerçekleştirilebilmektedir. Aşağıda bunlara ait özet bilgiler verilmiştir.

            Mikrokırık Yöntemi

    Kemik iliğinde kıkırdak hücresine dönerek iyileşme potansiyeli olan hücreler bulunur. Bu yöntemde hasarlı kıkırdak bölgesinde milimetrik kırıklar oluşturularak bu bölgede yeni kıkırdak dokusu oluşturulur. Bu yöntemle elde edilen yeni kıkırdak dokusu orijinal kıkırdak dokusundan biraz farklı bir yapıya sahiptir. Oldukça ucuz ve etkili bu yöntem 45 yaş altı ve 3 cm2 den küçük kıkırdak kayıplarında kullanılabilir.

    Hastalar ameliyat sonrası dizlerini rahat bükebilmekle beraber yeni dokunun oluşması için gereken 6-8 hafta boyunca bastırılmamakda, koltuk değneği kullanmaktadırlar. Sonrasında 6 hafta kadar yoğun bir fizik tedavi gereksinimi vardır.

                Traşlama ( Shaving ) Yöntemi

    Sık kullanılan ve kıkırdak düzensizliklerini traşlayarak düzeltmeye dayanan bir yöntemdir. Burada yeni kıkırdak oluşumu söz konusu değildir. Sadece yüzeylerin düzeltilmesi ile sürtünmeyi, aşınmayı ve ağrıyı azaltmayı amaçlar. Kolay bir teknik olmakla birlikte çok nazik yapılması gereken bir işlemdir. Fazlası aşırı kıkırdak kaybı ile daha fazla probleme neden olabilir.

    Operasyon sonrası menüsküs gibidir. Ancak 6-12 haftaya kadar dizde şişlik ve hafif ağrı olabilir.

                Osteokondral Greftleme (Mozaikplasti)
    
Kıkırdak kayıpları 2 
cm2 den küçük 45 yaş altı hastalara uygulanan bir yöntemdir. Osteokondrol greft denilen üzeri kıkırdak ve altı kemik silindir biçimli parçaların sağlam eklem yüzeylerinden alınarak hasarlı bölgelere naklidir.Bir osteokondral grefti kişinin kendi dokularından (otogreft) veya başka birey -canlılardan (allogreft) sağlamak mümkündür. Ancak herhangi bir özel neden yoksa kişilerin kendilerinden sağlanır. Eğer bir otogreft planlanıyorsa kemik-kıkırdak silindirleri ağırlık taşımayan diğer kemiklerle minimal temasa sahip eklem yüzeylerinden alınır. Bu gerçek uygulama yüzeyinin kısıtlanmasına neden olur. Bu greftler mozaik biçiminde hasarlı bölgelere döşenir. Ağırlık taşıyan ve nispeten küçük defektlerde etkin bir yöntemdir. Orjinale yakın sağlam bir yüzey elde edilir.

    Operasyon sonrası genel protokol erken hareket, kuvvetlendirme exersizleri ve ağırlık vermekten 6-8 hafta kaçınılmasıdır. Tam yük verme 3 aya kadar geciktirilebilir, sportif aktivitelere dönüş 4-6 ay sürmektedir.

                Kıkırdak Hücre Nakli (Chondrocell Nakli) 

    Kıkırdak hücreleri yapısal olarak en üst düzeyde olgunlaşmış hücrelerdir. Bu nedenle kendileri çoğalamazlar. İnsanlarda kıkırdak hücresi üretimi 1 yaşında sona erer. Yeni kıkırdak hücresi çoğaltılması için genetik laboratuarlarında genetik bir dizi işlem ve kültürde çoğaltma işlemi gerekmektedir.

    İki aşamalı bir cerrahi bir işlem gereklidir. İlk aşamada cerrah artraskopik teknikle sağlıklı kıkırdak hücrelerini diz ekleminin ağırlık taşımayan bölgelerden toplar. Toplanan kıkırdak hücreler genetik bir işlem sonrası 15 gün kültüre edilirek üretilir.Bu hücreler hazırlandıktan sonra ikinci aşama operasyona geçilir. İkinci operasyonda diz kıkırdağındaki hasarlı bölge üzerine dikilmiş kemik zarı altına bu hücreler enjekte edilirler. Bu hücrelerden orijinal kıkırdak dokusuna çok yakın kıkırdak dokusu gelişir.

    Kıkırdak hücre naklinde kişilerin kendi hücreleri kullanıldığı için tehlike yoktur ve vakaların önemli kısmında (yaklaşık %70-80) iyileşme sağlanır. Bununla birlikte herkese uygulanamaz. Bu işlemde karar verebilmek için hasarlı bölgenin ölçüsü, önceki cerrahilerin sayı ve içeriği, hastanın talep ve beklentileri, hasarlı bölgenin yeri ve birden fazla lezyonun bir arada bulunması önemlidir. Yaşlı ve diğer kireçlenme bulguları olan kişilerde uygulanmazken, genç ve yaralanma sonrası kıkırdak problemi olan hastalar iyi adaylardır. Ancak nakil bölgesinin alanı çok geniş olmamalıdır. Genişleyen alanlarda başarı şansı düştüğü için allogreftler daha avantajlıdır.

    Operasyon sonrası genel protokol erken hareket, kuvvetlendirme egzersizleri ve ağırlık vermekten 6-8 hafta kaçınılmasıdır. Tam yük verme 3 aya kadar geciktirilebilir, sportif aktivitelere dönüş 6-8 ay sürmektedir.

                    Kıkırdak ve Menisküs Allogrefti Uygulamaları

Dizin kemik ve kıkırdak hasarlanmalarının geniş olduğu genç hastalarda diz protezine iyi bir alternatiftir. Genellikle dizin iç veya dış kısmının tamamını ilgilendiren menüsküs ve kıkırdak bozukluklarında uygulanabilir. Menüsküsün tamamının alındığı açık teknik operasyonları veya büyük parçalı yırtıklar nedeniyle menüsküsün tamamının alınması gerektiği artroskopik ameliyatlar sonrası meniküslerin amortisör görevi ortadan kalkar. Bu durumda ağırlık taşıyan alanlarda eklem kıkırdaklarının direkt teması zaman içinde aşınma ve kireçlenmeye neden olur. Bu olayın erken evrelerinde kadavralardan alınan menüsküsün nakli bu kısır döngüyü kırar ve çok iyi sonuçlar vermektedir.
Bu olayın daha ileri devrelerinde veya kırık-travma sonrası yüzey düzensizlik ve kayıplarında dizin hasarlı bölümü tamamen çıkarılarak kadavradan alınan kemik-kıkırdak-menüsküsün nakli ile yeni-sağlıklı bir eklem yüzeyi oluşturulur.

    Kadavradan nakledilen parçalarda canlı hücreler yok edilmekte ve böylece konulan greftin reddi sorunu ortadan kalkmaktadır. Red oranı % 5 i geçmemektedir. Vücudun canlı hücreleri konulan allogreftin içine göç ederek yaklaşık 6-12 hafta içinde tam bir uyum sağlar.

    Bu teknikte uygun ölçüye uygun kadavra için MRG veya tomografik ölçüm yapılır. Uygun kadavra parçası bulunması sonrası tek seanslı son derece radikal bir operasyondur. Operasyonun büyük kısmı açık cerrahi ile yapılır.

    Yukarıdaki prosedürler sonrası genel protokol erken hareket, kuvvetlendirme egzersizleri ve ağırlık vermekten 6-8 hafta kaçınılmasıdır. Tam yük verme 6 aya kadar geciktirilebilir, sportif aktivitelere dönüş 8 ay-1 yıl sürmektedir