Gebeliğin 15. haftasından itibaren yüksek çözünürlüklü ultrasonografi Radyoloji uzmanları tarafından yapılan detaylı fetal incelemedir. Fetusla ilgili hastalık riskinin varlığı durumunda uygulanır. Riski yüksek olmayan gebelerde de, istek olunursa tercihen 18-22. haftalar arasında yapılabilmektedir.. 2. Düzey ultrasonografi incelemesinin uygulandığı riskli durumlar aşağıda sıralanmıştır:

Yapılan ilk ultrason incelemesinde şüpheli bir durum varlığı,

Annede şeker hastalığı,

Anomalili bebek öyküsü, annede, babada, bazen ailede anomali varlığı,

35  yaş üstünde olan anne adayları, üçlü test ya da 11-14 hafta taraması gibi testlerin pozitifliği durumunda bebekte kromozom anomalisi riskinin değerlendirilmesi için yardımcı yöntem olarak,

Bebekte büyüme kısıtlılığı, bebeğin suyunun azlığı ya da fazlalığı,            

Gebede MSAFP yüksekliği (2 MoM un üzerinde olması),

Anne adayının toksoplazmozis, sitomegalovirus, kızamıkçık, suçiçeği gibi bebeğin sağlığını olumsuz etkileyebilecek bir enfeksiyon hastalığı geçirmiş olması,

Gebelikte fetus için riskli olabilecek ilaç, alkol, kokain v.b. kullanımı, röntgen uygulanması,

Tek yumurta ikiz gebelikleri,

Tüp bebek, ICSI gebeliği,

Maternal anksiyete ve ailenin isteği v.b.