İÇ HASTALIKLARI

Giriş

ÇALIŞMA ALANLARI:

Enfeksiyon Hastalıkları:

 • Solunum Yolu Enfeksiyonları
 • Gastrointestinal Sistem Enfeksiyonları
 • İdrar Yolu Enfeksiyonları
 • Viral Hepatitler.

Gastrointestinal Hastalıkları:

 • İshaller
 • Gastritler
 • Ülserlerin teşhis ve tedavisi
 • Helicobacter Pylori enfeksiyonlarının teşhis ve tedavileri
 • Sindirim siteminin premalign ve malign hastalıkları ile bağırsak hastalıkları teşhis ve tedavileri
 • Karaciğer ve Safra yollarının hastalıklarına yönelik teşhis ve tedavisi.

Romatolojik Hastalıkları:

 • Romatoid Artrit
 • Akut Eklem Romatizması
 • Kollojen Doku Hastalıkları
 • Vaskülopatiler
 • Ailesel Akdeniz Ateşi
 • Romatolojik testler tanıları  ve takipleri
 • Kas ve eklem ağrıları, fibromiyalji

Endokrin Ve Metobolik Hastalıklar:

 • Şeker Hastalığı tanısı ve tedavisi
 • Tiroid Hastalıkları teşhisi ve tedavisi (Hipo ve Hipertiroidi)
 • Sürrenal hastalıkların teşhis ve tedavisi
 • Dislipidemiler ile diğer metabolik hastalıkların teşhisi ve takibi
 • Obezite ve metabolik değerlendirme (TANİTA izlemi) tetkikleri
 • Böbreküstü bezi, hipofiz bezi ve hastalıkları

Böbrek Hastalıkları:

 • Primer veya sistemik hastalıklara bağlı nefrit ve nefropatiler.
 • Böbrek ve üriner sistemin diğer enfeksiyonları
 • Akut ve Kronik böbrek yetmezlikleri

Hipertansiyon Ve Kalp Hastalıkları:

 • Hipertansiyonu teşhisi takibi ve tedavisi
 • Ritim bozuklukları tanı ve tedavisi
 • Holter takipleri ile en ideal tedavilerinin sağlanması
 • Koroner Kalp Hastalıklarının ve Kalp Yetmezliklerinin Teşhisleri ve Kardiyoloji Bölümleri ile Koordineli bir şekilde tedavilerinin sürdürülmesi

Solunum Sistemleri ve Göğüs Hastalıkları:

 • Astım
 • Alerjik astım
 • Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı Hastalıkları (KOAH)
 • Pnömoni
 • Üst ve Alt Solunum Yolu Hastalıkları
 • TBC
 • Sarkoidoz
 • Mesleki Akciğer Hastalıkları

    Bölümümüzde ayrıca hastalıkların teşhisine ve tedavisine yönelik perkütan girişimsel işlemler, biyopsiler ve tedaviye yönelik exploratif müdahaleler yapılmaktadır.


Uzm.Dr. Hikmet AKYÜZ

Uzm.Dr. Hikmet AKYÜZ